שירותי נוטריון

 שירותי הנוטריון שמשרדנו מציע:

אימות חתימה על מסמך

אישור שהחתום על מסך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך

אישור נכונות העתק מסמך

אישור נכונות של תרגום מסמך

אישור שאדם פלוני חי

קבלה ולאישור תצהיר והצהרה אחרת

אישור נכונות רשימת מצאי

עריכת העדה על מסמך סחיר

עריכת מסמך או לעשות פעולה אחרת שהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר

שימוש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר

אימות הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני נישואין

עריכת צוואה נוטריונית

  לפניות בנושא שירותי נוטריון השאירו פרטים >>