דף הבית >> התמחויות >> משפט אזרחי >> פינוי שוכרים בעקבות הפרת הסכם
 

תביעה לפינוי שוכרים בעקבות הפרת הסכם השכירות

חוזה השכירות קובע את התנאים להתקשרות בין המשכיר לבין השוכר. בין היתר מפורטים בחוזה השכירות החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים בהתאם לחוזה. החוזה מגדיר את התמורה שישלם השוכר תמורת המושכר, וכן את זכויותיו של המשכיר במידה והשוכר איננו עומד בתנאי ההסכם.
אחת הסוגיות הקשות בתחום זה היא סוגיית פינויים של שוכרים בעקבות הפרת ההסכם. לא כל הפרה בהכרח מזכה את המשכיר בזכות לפנות את השוכרים מן המושכר.

מהי הפרה של ההסכם

בדרך כלל בחוזה שכירות יוגדר, יחד עם כל האמור לעיל, גם מהן ההפרות היסודיות של החוזה. במקרים של הפרות יסודיות של החוזה, של תנאים מהותיים בו (כמו למשל אי תשלום התמורה) ואחרים, תזכה אי העמידה תנאי החוזה את המשכיר בזכות לפנות את השוכרים. אולם, כיוון שמדובר בצעד דרסטי למדי, לא בנקל יינתן למשכיר לפנות שוכרים.
הפרה של הסכם השכירות היא כל מצב בו אחד הצדדים איננו עומד בהתחייבות שנטל על עצמו על פי החוזה שנכרת ביניהם (עסקאות במקרקעין לרבות שכירות חייבות בחוזה, בדיוק כדי להבהיר את תנאי העסקה לצדדים). לא כל התחייבות תזכה את המשכיר בזכות לפנות את השוכר באופן מוחלט ויתרה מכך, אף אם בחוזה נרשמו מצבים בהם למשכיר זכות אוטומטית לפנות את השוכר, לא בטוח כי בית המשפט יאפשר למשכיר לפנות את השוכר.

הגשת תביעה לפינוי מושכר

לאור מצבים בעבר בהם על מנת להביא לפינוי שוכרים שאינם עומדים בתנאי השכירות היה דורש קיום הליך ארוך ומסורבל. במשך הזמן שההליך התנהל, היו נצברים עוד ועוד חובות בנכס בדרך כלל בשל כך שהשוכרים לא היו משלמים גם את המסים האחרים בהם היו חייבים מתוקף הסכם השכירות. חובות אלה היו צוברים ריבית וכו' כחוק, וכך היו יכולים לגדול לכדי מימדים גדולים. בשנת 2008 בוצעו תיקוני חקיקה ונוצר מסלול חדש של תביעה המאפשר הגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מקוצר בבית משפט השלום. החידוש המרכזי בעניין הוא קביעת לוח זמנים מהיר במיוחד. בתביעות אלה בית המשפט ייקבע מועד לדיון בתוך 30 ימים מהיום האחרון להגשת כתב ההגנה.
כדי לחסוך עוד בזמן, הנתבע חייב לצרף בכתב ההגנה תצהיר עדות ראשית, אשר מקצר את הצורך לשמוע את העדות הראשית. כל תכליתו של ההליך הזה לאפשר ביצוע מהיר של ההליך ולהגיע להכרעה בזריזות. הגשת ההליך אפשרית לאחר שליחת הודעה לשוכר בדבר ההפרה ומתן הזדמנות סבירה לתקן את ההפרה. עם סירובו של השוכר יכול המשכיר להגיש את התביעה לפינויו.

בצד הצורך להגן על השוכרים חשוב להגן על זכויות המשכירים

יש קושי גדול לפנות אדם מדירה בה הוא מתגורר וברור כי לא בנקל צריך להיעשות הדבר; בית המשפט ישקול את כל השיקולים הדרושים לעניין בטרם יחליט להורות על פינוי שוכר מהמושכר, לכן עיקר החידוש בהליך הזה הוא קיצור לוח הזמנים לדיון והכרעה בתביעה. משכיר אשר לא יכול להשכיר את הנכס שלו נפגע כתוצאה מכך ובית המשפט נותן מקום לשיקול זה בהחלטותיו. בסופו של דבר, ההליך הזה הוא קצר, יעיל ומאפשר לבעל נכס לקבל לרשותו את הנכס ככל הניתן ומהר ככל הניתן.

היוועצו עם עורך דין ספרבי ובצעו את ההליך בעזרתו

הליכים אלה העוסקים במקרקעין משפיעים על זכויות משמעותיות של שני הצדדים. כדי להבטיח את ההגנה על זכויותיכם, מומלץ כי לא תפעלו בהליך ללא ייעוץ וליווי משפטי צמוד. עורך הדין ילווה אתכם בהליך ויסייע לכם לממש את זכויותיכם. 

משרדנו מומחה בניהול תיקים בדיני מקרקעין פנה אלינו עוד היום לשיחת ייעוץ טלפונית ראשונה ללא עלות.

 

לייבסיטי - בניית אתרים