מדובר בהליך ממושך, הדורש יעוץ וליווי משפטי לאורך תקופה. ההליך עצמו נפתח בבקשת חייב בעצמו או בבקשת נושה, כאשר ישנם חובות ברי תביעה כנגד חייב. הליך פשיטת רגל, מאפשר לחייב לסיים עם חובותיו ולפתוח דף חדש בחייו. כל ענייניו נבחנים ומנוהלים תחת מטריה של בית משפט מחוזי ובעל תפקידים שממונים בהליך. בתום ההליך, יקבל החייב צו הפטר , אשר פוטר אותו מכל חובותיו (פרט לחוב משכנתא ומזונות) ניתן גם בעניין זה לקבל הפטר במקרים מיוחדים

אם בעבר הליך פשיטת הרגל, היה ארוך וממושך, מבלי שהחייב ידע מתי הוא מסתיים, הרי שכיום מונהגת רפורמה, לפיה, על פי רוב, ההליך יכול להסתיים תוך 54 חודשים מיום מתן צו כינוס. כאשר לחייב נבנית תוכנית פרעון עם הפטר מותנה, עד לסיום התקופה כאמור

ההליך עצמו דורש שיתוף פעולה מצד החייב, הגשת דוחות דו חודשיים מפורטים בדבר הוצאות והכנסות החייב, הגשת תביעות חוב מטעם נושים כנגד החייב הנמצא בהליך, התמודדות בהכרעות תביעות החוב, קבלת כספים בהליך וחלוקתם לנושים בסיומו, חקירות, דיונים והתמודדות עם בקשות והליכים נוספים במסגרת ההליך

ישנם דרכים להיפטר מחובות גם מבלי שיוכרז החייב כפושט רגל

ברור כי, מדובר בהליך מורכב וארוך, ומומלץ להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום פשיטות רגל, על מנת למנוע תסבוכות ומצבים לא נעימים

 < לפניות בתחום פשיטת רגל