חוזים

על מנת להסדיר את היחסים בין צדדים שונים, כורתים חוזה. חוזה יכול להיעשות בכתב או בעל פה, חשיבות הכנסת הפרטים בעת כריתתו הינה בעלת ערך עליון, שכן, חוזה נועד למנוע מחלוקות בעת משברים ולא בעת שלום. כך למשל: הקמת חברה, חוזה שותפות, חוזה מכר, חוזה שכירות , צוואות, הסכמי ממון ועוד כיוצ"ב.
חשוב להתייחס בחוזה לכמה שיותר פרטים ועניינים, על מנת למנוע מחלוקות עתידיות. ידע וניסון עורכי דין בתחום, תסייע רבות ותחסוך מלחמות רבות בעתיד

 

 < לפניות בנושא חוזים, צוואות, הסכמי ממון וחוזי מכר