עו"ד הוצאה לפועל בירושלים

לשכות ההוצאה לפועל פזורות ברחבי הארץ, ובכל מקום בו מצוי בית משפט שלום מצויה גם לשכת הוצאה לפועל. בראשה עומד רשם הוצאה לפועל, אשר תפקידו מינהלי בעיקרו. לבצע את פסק הדין כמות שהוא, אינו רשאי להרהר אחרי מידת תבונתו או צדקתו. עליו לעיין רק במסמך שלפניו ואינו יכול לתקן את מה שעיוות לדעתו בפסק הדין או למלא את החסר, גם אם נשאר כזה לדעתו

אם כן, רבים טועים וחושבים, שלשכות ההוצאה לפועל תפקידם לגבות כספים מחייבים ולבצע את פסק הדין באמצעות פקידי או עובדי לשכת ההוצאה לפועל

לשכת ההוצאה לפועל מעמידה כלים בידי הזוכה לביצוע פסק הדין וגביית כספים שמגיעים לו על פי הדין, כגון: הטלת הגבלות (רישיון נהיגה, חשבונות בנק, מיטלטלין, כספים וכיוצ"ב), עיכוב יציאה מהארץ וכיוצ"ב

ישנם הליכים שניתן לפתוח ישירות בלשכות ההוצאה לפועל מבלי שנזקקים לפסק דין או ניהול תיק משפטי קודם, כגון: ביצועי שטרות (שיקים או שטרי חוב), תובענה על סכום קצוב הנתמכת במסמך בכתב. אלו ניתנים להגשה ישירה בלשכות ההוצאה לפועל, וכמובן שלחייבים יש זכות תגובה כגון: טענת פרעתי או התנגדות לביצוע שטר הכל לפי העניין. ככל שמוגשת התנגדות ההתדיינות כולה עוברת לבית משפט וניתן עיכוב הליכים (אא"כ ההתנגדות אינה מוגשת בזמן הקבוע)

ישנו הליך נוסף וחדש יחסית, קבלת הפטר מחובות בהוצאה לפועל (ההפטר הינו גם לחובות שמחוץ ללשכת ההוצל"פ), ובעצם בהליך זה נמחקים חובות החייב. לצורך זאת, יש לעמוד בתנאים שנקבעו, מדובר בתנאים מצטברים: חייב מוגבל באמצעים מעל 4 שנים, סכום חובותיו לא עולה על 800,000 ₪, לא מתנהל כנגד החייב הליך פשיטת רגל, אין לו נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש

גם כאן, כמו בהליך פשיטת רגל, מטרת המחוקק לאפשר לחייב לשקם את חייו, להבדיל מהליך פשיטת רגל, הליך זה הינו הליך קצר ומהיר יחסית

יוצא איפוא, שהעניינים הניתנים לביצוע בלשכות ההוצאה לפועל הם רבים ומגוונים, ועל מנת שיתנהלו בצורה טובה, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום

המשרד נותן, בין היתר, מענה משפטי הולם ומהיר, לחייבים אשר נרדפים על ידי נושים שונים בהליכי הוצאה לפועל, לרבות: ביטול הגבלת רשיון נהיגה, ביטול עיקול מטלטלין, ביטול עיקול חשבון בנק, ביטול עיקול משכורת, ביטול הליכי כינוס ומימוש נכסי מקרקעין, ביטול הליכים נוספים ככל שקיימים כנגד חייבים. יש חשיבות רבה, לפעול במהירות וביעילות תוך ידע ונסיון בתחום זה

חייבים רבים, נוטים לחשוש מלגשת להליכי פשיטת רגל, נוכח מהות ההליך, ה"כתם" שלכאורה יוטל על החייב בהליך מעין זה, ועוד כיוצ"ב. משרדנו נותן מענה מקצועי בשל נסיון רב השנים בעיסוק בתחום זה, לרבות פתרונות לחייבים אשר אינם רוצים להיות מוכרזים פושטי רגל ומעוניינים לפתוח דף חדש בחייהם, תוך מחיקת חובות. ישנם פתרונות שונים, למחיקת חובות, חשוב לפנות לעורך דין המתמחה בתחום, על מנת שיוכל לבנות לכל לקוח את התוכנית הראויה עבורו, ומתן יחס מתאים

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל וממוקם בירושלים, ניתן לתאם פגישת הכרות!

 

  < לפניות בנושא הוצאה לפועל