דף הבית >> בתי המשפט בירושלים >> בית המשפט השלום בירושלים
 
בית משפט השלום הוא הערכאה הנמוכה, מהווה ערכאה ראשונה לרוב הסכסוכים האזרחיים והמשפטים הפליליים. בית משפט השלום בירושלים יושב, ככל בתי משפט השלום, כבית משפט לערכאה ראשונה בעניינים פליליים ואזרחיים מסויימים:

בעניינים פליליים - דן בית משפט השלום רק העבירות שעונשן מאסר לתקופה שאינה עולה על שבע שנים. כן מוסמך הוא לדון בעבירות מסוימות שעונשן מאסר לתקופה העולה על שבע שנים, לפי החלטת פרקליט המחוז, אך אין בית המשפט מוסמך להטיל בגינן עונש מאסר לתקופה העולה על שבע שנים.

בעניינים אזרחיים דן בית המשפט השלום בירושלים:

 
בתביעות אזרחיות ומסחריות (למעט תביעות הנוגעות למקרקעין) כשסכום התביעה או שווי הנושא אינו עולה על 2.5 מיליון שקלים חדשים ביום הגשת התביעה. כדי שתביעה שכזו תתברר בבית המשפט השלום בירושלים עליה להיכלל בגדרי הסמכות המקומית של בית משפט זה, בהתאם לקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

- בתביעה שכנגד לתביעה אזרחית - בתנאים הקבועים בחוק.

- בתביעות בדבר חזקה או שימוש במקרקעין או בדבר חלוקתם או חלוקת השימוש בהם, יהיה שווי נושא התביעה אשר יהיה, למעט תביעה בדבר חכירה לדורות ולמעט תביעות אחרות הנוגעות למקרקעין.

נוסף לכל אלו משמש בית המשפט השלום בירושלים כערכאת ערעור על החלטות רשם ההוצאה לפועל בירושלים וכן קבלת החלטות בעניינים שיפוטיים הקשורים להוצאה לפועל, כגון התנגדות לביצוע שטר והתנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב. 


בית המשפט השלום בירושלים שוכן ברחוב חשין 6. את היכל זה פוקדים עו"ד בירושלים ועורכי דין רבים מכל רחבי הארץ. עו"ד בירושלים מכירים היטב היכל זה, שכן מרבית התיקים שמנהלים עו"ד בירושלים מתבררים בבית משפט השלום.
חשוב: מעבר לעיסוקיו במשפטים פליליים ואזרחיים רגילים, בבניין בית המשפט השלום בירושלים מצויים גם המדורים הבאים: בית משפט השלום לנוער (משמש כבית משפט פלילי לנערים), בית המשפט לתביעות קטנות, ערעורי נכים ואפוסטילים.
בית המשפט לענייני משפחה ובית המשפט לתעבורה נמצאים בכתובת אחרת.

עו"ד דניאל ספרבי, עורך דין בירושלים, מכיר ומייצג רבות בפני שופטי בית המשפט השלום בירושלים, כמו גם בפני בתי משפט רבים אחרים.
 

לייבסיטי - בניית אתרים